Επιλογές Φυσικής
Οι παρακάτω εργασίες αφορούν το πεδίο της Αστροσωματιδιακής Φυσικής. Κάποιες έγιναν στη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος υπολογιστικής φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Master in Computational Physics) και στη διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος στην Αστροσωματιδιακή Φυσική (PhD in Astroparticle Physics - Cosmic Rays), στον τομέα πυρηνικής φυσικής και φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων του τμήματος φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Λιόλιου Αναστάσιου.

Όλες οι εργασίες έχουν μια σύντομη περιγραφή.

Πλευρική κατανομή ηλεκτρονίων σε ατμοσφαιρικούς καταιγισμούς κοσμικών ακτίνων   (Οκτώβριος 2013) Ατρείδης Γιώργος
Η μελέτη της πλευρικής κατανομής των ηλεκτρονίων σε ένα ατμοσφαιρικό καταιγισμό μπορεί να δώσει χρήσιμα συμπεράσματα για τη μάζα και την ενέργεια του αρχικού σωματιδίου. Στην παρούσα εργασία συγκρίνουμε τα πειραματικά δεδομένα που παίρνουμε από προσομοιώσεις με το πρόγραμμα CORSIKA, με τη θεωρητική συνάρτηση NKG που εκφράζει την πλευρική κατανομή των ηλεκτρονίων.
Για να κατεβάσετε την εργασία σε αρχείο pdf πατήστε εδώ.
______________________________________________
Εξελίξεις στην Αστροσωματιδιακή φυσική   (Δεκέμβριος 2011) Ατρείδης Γιώργος
Πολλά πειράματα που υπάρχουν σήμερα, όπως το HESS, το MAGIC, το VERITAS, το CANGAROO και άλλα, δίνουν πληροφορίες και εξάγουν συμπεράσματα. για τις κοσμικές ακτίνες γάμμα που φτάνουν στην Γη. Ένα νέο πείραμα, το CTA πιστεύεται ότι θα συλλέξει πληροφορίες με μεγαλύτερη ανάλυση και θα δώσει δεδομένα που θα βοηθήσουν να δοθούν απαντήσεις σε πολλά θεωρητικά ερωτήματα.
Για να κατεβάσετε την εργασία σε αρχείο pdf πατήστε εδώ.
______________________________________________
Αστέρες νετρονίων   (Ιούνιος 2011) Ατρείδης Γιώργος
Εκπομπή ακτίνων γάμμα από αστέρες νετρονίων (pulsars). Γενική περιγραφή ενός αστέρα νετρονίων. Διαδικασίες και βασικοί μηχανισμοί εκπομπής της ακτινοβολίας. Περιγραφή μοντέλων (polar cap, slot gap, outer gap). Καταιγισμοί ακτινοβολίας. Magnetars. Soft Gamma-Ray Repeaters.
Για να κατεβάσετε την εργασία σε αρχείο pdf πατήστε εδώ.
______________________________________________
Προσομοίωση ατμοσφαιρικών καταιγισμών   (Απρίλιος 2011) Ατρείδης Γιώργος
Προσομοίωση ατμοσφαιρικών καταιγισμών με το πρόγραμμα Corsika. Συμμετοχή και παρουσίαση στο συνέδριο της Πάτρας - XXIX Workshop on Recent Advances in Particle Physics and Cosmology.
Για να κατεβάσετε την εργασία σε αρχείο pdf πατήστε εδώ.
______________________________________________
Σχηματοποίηση ατμοσφαιρικών καταιγισμών   (Οκτώβριος 2010) Ατρείδης Γιώργος
Γενικό άρθρο για τη δημιουργία καταιγισμών στην ατμόσφαιρα της Γης. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό φαινόμενο του τμήματος φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Για να κατεβάσετε το άρθρο σε αρχείο pdf πατήστε εδώ.
______________________________________________
Καταιγισμοί κοσμικής ακτινοβολίας   (Δεκέμβριος 2008) Ατρείδης Γιώργος
Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού υπολογιστικής φυσικής του Α.Π.Θ. (Master in Computational Physics). Η εργασία αναφέρεται στους καταιγισμούς που προκαλούν τα σωματίδια της κοσμικής ακτινοβολίας καθώς εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης.
Για να κατεβάσετε την εργασία σε αρχείο pdf πατήστε εδώ.
______________________________________________
Copyright © JustPhysics 2012 πληροφορίες | επικοινωνία
Σχεδίαση/Ανάπτυξη: Apogee Information Systems