Επιλογές Φυσικής
Φυσική Β λυκείου θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης 1ος τόμος
Συγγραφέας: Ατρείδης Γιώργος
Περιέχει: 1.Κινητική θεωρία των αερίων. 2.Θερμοδυναμική.
Θεωρία, ερωτήσεις όλων των τύπων, λυμένα προβλήματα, προβλήματα για λύση, κριτήρια αξιολόγησης.
Σελίδες: 280
Εκδόσεις: ΖΗΤΗ
1η έκδοση: 2002
ISBN: 960-431-818-7
______________________________________________ 
 
Φυσική Β λυκείου θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης επίτομο
Συγγραφέας: Ατρείδης Γιώργος
Περιέχει: Όλη την ύλη. 1.Κινητική θεωρία των αερίων. 2.Θερμοδυναμική. 3.Ηλεκτρικό πεδίο. 4. Μαγνητικό πεδίο. 5.Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.
Θεωρία, ερωτήσεις όλων των τύπων, λυμένα προβλήματα, προβλήματα για λύση, κριτήρια αξιολόγησης.
Σελίδες: 608
Εκδόσεις: ΖΗΤΗ
1η έκδοση: 2000
ISBN: 960-431-632-X
______________________________________________  
 
Φυσική Β λυκείου γενικής παιδείας επίτομο
 
Συγγραφέας: Ατρείδης Γιώργος
Περιέχει: 1.Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων. 2.Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. 3.Ηλεκτρομαγνητισμός. 4.Μηχανικές ταλαντώσεις.
Θεωρία, ερωτήσεις όλων των τύπων, λυμένα προβλήματα, προβλήματα για λύση, κριτήρια αξιολόγησης.
Σελίδες: 464
Εκδόσεις: ΖΗΤΗ
1η έκδοση: 2001
ISBN: 960-431-697-4
______________________________________________  
 
Copyright © JustPhysics 2012 πληροφορίες | επικοινωνία
Σχεδίαση/Ανάπτυξη: Apogee Information Systems