Επιλογές Φυσικής
Κατεβάστε στον υπολογιστή σας ενδιαφέρουσες προσομοιώσεις φυσικής από διάφορες ιστοσελίδες. Με τις προσομοιώσεις μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα ένα φυσικό φαινόμενο. Επίσης μεταβάλλοντας κάποιες παραμέτρους της προσομοίωσης μπορούμε να καταλάβουμε την ευρύτερη σημασία τους.
Μπορείτε όσοι θέλετε να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας πατώντας εδώ.

Οι καταστάσεις της ύλης                   Φυσική Β λυκείου
Οι τρεις καταστάσεις της ύλης (στερεά, υγρή, αέρια). Δείτε πως πηγαίνουμε από τη μια φάση στην άλλη προσφέροντας στο υλικό θερμότητα. Μπορείτε να δείτε πως αυξάνεται η πίεση στο δοχείο, όταν δώσουμε αρκετή θερμότητα και το υλικό περάσει στην αέρια κατάσταση.
Η προσομοίωση δίνεται από το πανεπιστήμιο του Cororado.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________  
   
Κίνηση των μορίων ιδανικού αερίου Φυσική Β λυκείου 
Η κίνηση των μορίων ενός ιδανικού αερίου μέσα σε ένα δοχείο είναι τυχαία. Από τις κρούσεις των μορίων στα τοιχώματα του δοχείου προκύπτει η πίεση του αερίου. Μπορείτε να μεταβάλλετε τις παραμέτρους της προσομοίωσης και να δείτε τα αποτελέσματα στη συμπεριφορά του αερίου.
Η προσομοίωση δίνεται από την ιστοσελίδα Biglobe.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________  
 
Αλληλεπιδράσεις μορίων Φυσική Β λυκείου 
Στην προσομοίωση μπορείτε να δείτε τις αλληλεπιδράσεις των μορίων μέσα σε ένα δοχείο και πως αυτές επηρεάζουν την ενέργεια του αερίου. Μπορείτε να μεταβάλλετε το είδος των μορίων και τις παραμέτρους της προσομοίωσης και να πάρετε τα αντίστοιχα αποτελέσματα.
Η προσομοίωση δίνεται από το πανεπιστήμιο του Cororado.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________
 
Copyright © JustPhysics 2012 πληροφορίες | επικοινωνία
Σχεδίαση/Ανάπτυξη: Apogee Information Systems