Επιλογές Φυσικής
Φυσική Γ λυκείου θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης 1ος τόμος
Συγγραφέας: Ατρείδης Γιώργος
Περιέχει: 1.Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος 2.Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. 3.Εναλλασσόμενα ρεύματα.
Θεωρία, ερωτήσεις όλων των τύπων, λυμένα προβλήματα, προβλήματα για λύση, κριτήρια αξιολόγησης.
Σελίδες: 480
Εκδόσεις: ΖΗΤΗ
1η έκδοση: 1999
ISBN: 960-431-542-0
______________________________________________ 
 
Φυσική Γ λυκείου θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης 2ος τόμος
Συγγραφέας: Ατρείδης Γιώργος
Περιέχει: 4.Ταλαντώσεις. 5.Κύματα.
Θεωρία, ερωτήσεις όλων των τύπων, λυμένα προβλήματα, προβλήματα για λύση, κριτήρια αξιολόγησης.
Σελίδες: 256
Εκδόσεις: ΖΗΤΗ
1η έκδοση: 2000
ISBN: 960-431-542-0
______________________________________________  
 
Φυσική Β λυκείου θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης επίτομο
 
Συγγραφέας: Ατρείδης Γιώργος
Περιέχει: 1.Έργο - ενέργεια. 2.Ορμή - κρούση. 3.Πεδία δυνάμεων - δορυφόροι. 4.Κινήσεις σε πεδία δυνάμεων. 5.Ταλαντώσεις.
Θεωρία, ερωτήσεις όλων των τύπων, λυμένα προβλήματα, προβλήματα για λύση, κριτήρια αξιολόγησης.
Σελίδες: 484
Εκδόσεις: ΖΗΤΗ
1η έκδοση: 1998
ISBN: 960-431-490-4
______________________________________________
 
Φυσική Γ λυκείου 1η και 2η δέσμη 1ος τόμος
 
Συγγραφέας: Ατρείδης Γιώργος
Περιέχει: 1.Έργο - ενέργεια. 2.Ορμή - κρούση. 3.Πεδία δυνάμεων - δορυφόροι. 4.Κινήσεις σε πεδία δυνάμεων.
Θεωρία, ερωτήσεις όλων των τύπων, λυμένα προβλήματα, προβλήματα για λύση.
Σελίδες: 320
Εκδόσεις: ΖΗΤΗ
1η έκδοση: 1996
ISBN: 960-431-347-9
______________________________________________
   
Φυσική Γ λυκείου 1η και 2η δέσμη 2ος τόμος
 
Συγγραφέας: Ατρείδης Γιώργος
Περιέχει: 5.Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος. 6.Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. 7.Εναλλασσόμενο ρεύμα.
Θεωρία, ερωτήσεις όλων των τύπων, λυμένα προβλήματα, προβλήματα για λύση.
Σελίδες: 392
Εκδόσεις: ΖΗΤΗ
1η έκδοση: 1996
ISBN: 960-431-384-3
______________________________________________
 
Φυσική Γ λυκείου 1η και 2η δέσμη 3ος τόμος  
 
Συγγραφέας: Ατρείδης Γιώργος
Περιέχει: 9.Θερμοδυναμική. 10.Κινητική θεωρία των αερίων. 11.Ταλαντώσεις. 12.Κύματα.
Θεωρία, ερωτήσεις όλων των τύπων, λυμένα προβλήματα, προβλήματα για λύση.
Σελίδες: 312
Εκδόσεις: ΖΗΤΗ
1η έκδοση: 1999
ISBN: 960-431-461-0
______________________________________________  
Copyright © JustPhysics 2012 πληροφορίες | επικοινωνία
Σχεδίαση/Ανάπτυξη: Apogee Information Systems