Επιλογές Φυσικής
Κατεβάστε στον υπολογιστή σας ενδιαφέρουσες προσομοιώσεις φυσικής από διάφορες ιστοσελίδες. Με τις προσομοιώσεις μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα ένα φυσικό φαινόμενο. Επίσης μεταβάλλοντας κάποιες παραμέτρους της προσομοίωσης μπορούμε να καταλάβουμε την ευρύτερη σημασία τους.
Μπορείτε όσοι θέλετε να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας πατώντας εδώ.

Κυκλική κίνηση και ταλάντωση Φυσική Β και Γ λυκείου
Η προσομοίωση δείχνει πως από μια περιοδική κίνηση (ομαλή κυκλική κίνηση) προκύπτει μια άλλη περιοδική κίνηση (απλή αρμονική ταλάντωση). Μπορούμε να μελετήσουμε την ταλάντωση στον οριζόντιο και στον κατακόρυφο άξονα με προσομοίωση ελατηρίων και να δούμε το ημιτονικό διάγραμμα της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο.
Η προσομοίωση δίνεται από το NTNUJAVA Virtual Physics Laboratory.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________
Διάγραμμα απομάκρυνσης - χρόνου στην Α.Α.Τ. Φυσική Β και Γ λυκείου
Σχηματισμός του διαγράμματος απομάκρυνσης - χρόνου στην απλή αρμονική ταλάντωση ενός σώματος στην άκρη ιδανικού ελατηρίου. Μπορείτε να μεταβάλετε το πλάτος, τη συχνότητα και την αρχική φάση της ταλάντωσης. Είναι ενδιαφέρον να δείτε πως αλλάζει το διάγραμμα απομάκρυνσης - χρόνου όταν αλλάζει η αρχική φάση της ταλάντωσης.
Η προσομοίωση δίνεται από Universidad del Pais Vasco.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________
Γενική προσομοίωση ενός μηχανικού ταλαντωτή Φυσική Β και Γ λυκείου
Στον απλό αρμονικό ταλαντωτή μπορείτε να δείτε πως μεταβάλλονται τα διανύσματα της ταχύτητας, της επιτάχυνσης και της δύναμης επαναφοράς στη διάρκεια της ταλάντωσης. Μπορείτε να αλλάξετε όλες τις παραμέτρους και να κατασκευάσετε σε συνάρτηση με το χρόνο τα διαγράμματα της απομάκρυνσης, της ταχύτητας, της επιτάχυνσης, της δυναμικής ενέργειας και της κινητικής ενέργειας.
Η προσομοίωση δίνεται από τον φυσικό Ατρείδη Γιώργο.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________
Διαγράμματα στην ταλάντωση Φυσική Β και Γ λυκείου
Στην προσομοίωση μπορείτε να δείτε την ταλάντωση του συστήματος μάζα - ελατήριο. Μπορείτε να αλλάζετε τις παραμέτρους της ταλάντωσης και να βλέπετε τις αντίστοιχες μεταβολές στα διαγράμματα της απομάκρυνσης, της ταχύτητας, της επιτάχυνσης, και των ενεργειών.
Η προσομοίωση δίνεται από τον φυσικό Σιτσανλή Ηλία.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________
Συντονισμός στην απλή αρμονική ταλάντωση Φυσική Γ λυκείου
Στην προσομοίωση μπορείτε να δείτε το φαινόμενο του συντονισμού όταν η συχνότητα του εξωτερικού διεγέρτη γίνει ίση με την ιδιοσυχνότητα του συστήματος. Μπορείτε να μεταβάλετε τις παραμέτρους της προσομοίωσης και να δείτε τι συμβαίνει όταν ο εξωτερικός διεγέρτης ταλαντώνει το σύστημα με διαφορετική συχνότητα από την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή.
Η προσομοίωση δίνεται από το πανεπιστήμιο του Cororado.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________  
   
Σύνθεση ταλαντώσεων ίσης συχνότητας Φυσική Γ λυκείου
Περιστρεφόμενα διανύσματα και διαγράμματα της απομάκρυνσης στην περίπτωση σύνθεσης ταλαντώσεων ίδιας συχνότητας. Μπορείτε να μεταβάλετε τα πλάτη των αρχικών ταλαντώσεων καθώς και την διαφορά φάσης τους και να βλέπετε τα αποτελέσματα στη συνισταμένη ταλάντωση.
Η προσομοίωση δίνεται από Universidad del Pais Vasco.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________  
   
Διακρότημα Φυσική Γ λυκείου
Στην προσομοίωση μπορείτε να δείτε πως δημιουργείται το διακρότημα από δυο αρχικές ταλαντώσεις που έχουν λίγο διαφορετικές συχνότητες. Φαίνονται οι αρχικές ταλαντώσεις, η συνισταμένη ταλάντωση καθώς και η γραφική παράσταση του διακροτήματος.
Η προσομοίωση δίνεται από Universidad del Pais Vasco.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________  
   
Σύνθεση ταλαντώσεων - Όλες οι περιπτώσεις Φυσική Γ λυκείου
Γενική προσομοίωση στη σύνθεση ταλαντώσεων. Μπορείτε να μεταβάλετε τα πλάτη των αρχικών ταλαντώσεων, τις συχνότητές τους, τη διαφορά φάσης τους και να παίρνετε σε κάθε περίπτωση τα διαγράμματα των απομακρύνσεων για τις αρχικές και για τη συνισταμένη ταλάντωση.
Η προσομοίωση δίνεται από τον φυσικό Σιτσανλή Ηλία.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________  
   
Διακρότημα - ήχος Φυσική Γ λυκείου
Στην προσομοίωση μπορείτε να ακούσετε τη δημιουργία του διακροτήματος από τις αρχικές ταλαντώσεις οι οποίες είναι δυο ήχοι. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τις αρχικές ταλαντώσεις καθώς και τη συνισταμένη ταλάντωση η οποία αποτελεί το διακρότημα.
Η προσομοίωση δίνεται από τον φυσικό David M. Harrison.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________  
   
Copyright © JustPhysics 2012 πληροφορίες | επικοινωνία
Σχεδίαση/Ανάπτυξη: Apogee Information Systems