Επιλογές Φυσικής
Κατεβάστε στον υπολογιστή σας ενδιαφέρουσες προσομοιώσεις φυσικής από διάφορες ιστοσελίδες. Με τις προσομοιώσεις μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα ένα φυσικό φαινόμενο. Επίσης μεταβάλλοντας κάποιες παραμέτρους της προσομοίωσης μπορούμε να καταλάβουμε την ευρύτερη σημασία τους.
Μπορείτε όσοι θέλετε να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας πατώντας εδώ.

Ταλάντωση και δημιουργία κύματος Φυσική Γ λυκείου
Η προσομοίωση μας δείχνει πως μια απλή αρμονική ταλάντωση που διαδίδεται σε ένα ελαστικό μέσο, δημιουργεί ένα κύμα. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ταλάντωση κάθε σημείου του ελαστικού μέσου, καθώς και να σταματήσουμε την προσομοίωση οποιαδήποτε χρονική στιγμή ώστε να δούμε το στιγμιότυπο του κύματος.
Η προσομοίωση δίνεται από την ιστοσελίδα Biglobe.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________
Σωματίδια ταλαντωτές  στο ελαστικό μέσο Φυσική Γ λυκείου
Κάθε σημείο του ελαστικού μέσου είναι ένας απλός αρμονικός ταλαντωτής. Μπορούμε να δούμε στην προσομοίωση κάθε σημείο να ταλαντώνεται παραμένοντας στην ίδια θέση, ενώ το κύμα διαδίδεται στην κατεύθυνση Οx.
Η προσομοίωση δίνεται από την ιστοσελίδα της Java.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________  
Ταλάντωση μορίων στο εγκάρσιο κύμα Φυσική Γ λυκείου
Στην προσομοίωση μπορούμε να προσθέτουμε σημεία στο γραμμικό ελαστικό μέσο και να βλέπουμε την ταλάντωσή τους κατά τη διάδοση του κύματος.
Η προσομοίωση δίνεται από τον φυσικό Σιτσανλή Ηλία.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________  
   
Συμβολή επιφανειακών κυμάτων Φυσική Γ λυκείου
Δυο σύγχρονες πηγές δημιουργούν κύματα στην ελεύθερη επιφάνεια ενός υγρού. Μπορούμε να δούμε τις υπερβολές ενίσχυσης και απόσβεσης που δημιουργούνται και να μελετήσουμε την ταλάντωση οποιουδήποτε σημείου του επιφανειακού μέσου πριν και αφού φτάσουν σε αυτό και τα δυο κύματα.
Η προσομοίωση δίνεται από τον φυσικό Σιτσανλή Ηλία.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________
Δημιουργία στάσιμου κύματος Φυσική Γ λυκείου
Δημιουργία στάσιμου κύματος από δυο σύγχρονα κύματα που διαδίδονται στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο σε αντίθετες κατευθύνσεις. Μετά τη δημιουργία του στάσιμου κύματος μπορούμε να δούμε ότι κάθε σημείο του ελαστικού μέσου ταλαντώνεται με διαφορετικό πλάτος και μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους δεσμούς και τις κοιλίες.
Η προσομοίωση δίνεται από την ιστοσελίδα Biglobe.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________
Δημιουργία στάσιμου κύματος από ανάκλαση Φυσική Γ λυκείου
Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο και ανακλάται. Το αρχικό κύμα και το ανακλώμενο δημιουργούν στο ελαστικό μέσο στάσιμο κύμα. Μετά τη δημιουργία του στάσιμου κύματος μπορούμε να δούμε ότι κάθε σημείο του ελαστικού μέσου ταλαντώνεται με διαφορετικό πλάτος και μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους δεσμούς και τις κοιλίες.
Η προσομοίωση δίνεται από την ιστοσελίδα Biglobe.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________  
   
Δημιουργία ηλεκτρομαγνητικού κύματος  
Η προσομοίωση δείχνει τη διάδοση ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος, το οποίο αποτελείται από ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό κύμα κάθετα μεταξύ τους. Μπορούμε να αλλάζουμε κάποιες από τις παραμέτρους τις προσομοίωσης και να βλέπουμε το αποτέλεσμα στην οθόνη.
Η προσομοίωση δίνεται από την ιστοσελίδα της Java.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________  
   
Ανάκλαση και διάθλαση  
Μπορούμε να δούμε την ανάκλαση και τη διάθλαση μιας ακτίνας ενός κύματος που προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια δυο μέσων. Υπάρχει η δυνατότητα της αλλαγής της τιμής του δείκτη διάθλασης καθώς και της γωνίας πρόσπτωσης. Έτσι βλέπουμε την αλλαγή στην πορεία της διαθλώμενης ακτίνας.
Η προσομοίωση δίνεται από το NTNUJAVA Virtual Physics Laboratory.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________  
   
Ολική ανάκλαση  
Μια ακτίνα φωτός πηγαίνει από ένα μέσο σε ένα άλλο αραιότερο. Αν η γωνία πρόσπτωσης της ακτίνας ξεπεράσει την οριακή γωνία τότε η ακτίνα παθαίνει ολική ανάκλαση και δεν εξέρχεται στο αραιότερο μέσο. Στην προσομοίωση μπορούμε να μεταβάλλουμε την γωνία πρόσπτωσης και να δούμε το σημείο στο οποίο έχουμε ολική ανάκλαση.
Η προσομοίωση δίνεται από το NTNUJAVA Virtual Physics Laboratory.
Κατεβάστε την προσομοίωση
_________________________  
   
Copyright © JustPhysics 2012 πληροφορίες | επικοινωνία
Σχεδίαση/Ανάπτυξη: Apogee Information Systems