Επιλογές Φυσικής
Το πείραμα ALICE στο CERN
ALICE (A Large Ion Collider Experiment) είναι το ακρωνύμιο για ένα από τα μεγαλύτερα πειράματα στον κόσμο αφιερωμένο στην έρευνα, για τη φυσική της ύλης σε μια απείρως μικρή κλίμακα. Φιλοξενείται στο CERN, το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Πυρηνικής Έρευνας. Το έργο αυτό περιλαμβάνει μια διεθνή συνεργασία στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 1000 φυσικοί, μηχανικοί και τεχνικοί. Επίσης συμπεριλαμβανομένων περίπου 200 μεταπτυχιακοί φοιτητές, από 105 ινστιτούτα φυσικής σε 30 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πείραμα ALICE θα προσπαθήσει να ψάξει  απαντήσεις στα θεμελιώδη ερωτήματα, χρησιμοποιώντας τα εξαιρετικά εργαλεία που παρέχονται από τον LHC:

- Τι συμβαίνει με την ύλη, όταν θερμαίνεται σε θερμοκρασία 100.000 φορές τη θερμοκρασία στο κέντρο του Ήλιου;
- Γιατί τα πρωτόνια και τα νετρόνια ζυγίζουν 100 φορές περισσότερο από τα κουάρκ από τα οποία είναι φτιαγμένα;
- Μπορούν τα κουάρκ μέσα στα πρωτόνια και τα νετρόνια να απελευθερωθούν;


Η φυσική στο ALICE

Τα quarks ενώνονται μεταξύ τους σε πρωτόνια και νετρόνια με μια δύναμη γνωστή ως ισχυρή αλληλεπίδραση, με τη μεσολάβηση της ανταλλαγής των σωματιδίων φορέων της δύναμης, που ονομάζονται γλουόνια. Η ισχυρή αλληλεπίδραση είναι επίσης υπεύθυνη για να συνεχίσουν να είναι μαζί τα πρωτόνια και τα νετρόνια μέσα στους ατομικούς πυρήνες.

Παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της φυσικής της ισχυρής αλληλεπίδρασης, είναι σήμερα καλά κατανοητό, δύο πολύ βασικά ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα: η προέλευση της περιορισμένης συνύπαρξης πρωτονίων - νετρονίων και ο μηχανισμός της δημιουργίας της μάζας. Και τα δύο είναι πιθανό να προκύψουν από τον τρόπο με τον οποίο οι ιδιότητες του κενού μεταβάλλονται από την ισχυρή αλληλεπίδραση.

Περισσότερα . . . .
Copyright © JustPhysics 2012 πληροφορίες | επικοινωνία
Σχεδίαση/Ανάπτυξη: Apogee Information Systems