Επιλογές Φυσικής
Δημοσίευση στο περιοδικό SciencePG - American Journal of Modern Physics
ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Η μελέτη της πλευρικής κατανομής των ηλεκτρονίων σε ένα ατμοσφαιρικό καταιγισμό μπορεί να δώσει χρήσιμα συμπεράσματα για τη μάζα και την ενέργεια του αρχικού σωματιδίου. Στην παρούσα εργασία συγκρίνουμε τα πειραματικά δεδομένα που παίρνουμε από προσομοιώσεις με το πρόγραμμα CORSIKA, με τη θεωρητική συνάρτηση NKG που εκφράζει την πλευρική κατανομή των ηλεκτρονίων. Στη συνέχεια τροποποιούμε την αρχική συνάρτηση NKG έτσι ώστε να προσαρμόζει καλύτερα τα δεδομένα της προσομοίωσης και προτείνουμε μια μέθοδο για τον προσδιορισμό της μάζας του αρχικού σωματιδίου που ξεκίνησε τον ατμοσφαιρικό καταιγισμό.

Δείτε τη δημοσίευση πατώντας εδώ.
Copyright © JustPhysics 2012 πληροφορίες | επικοινωνία
Σχεδίαση/Ανάπτυξη: Apogee Information Systems