Ε ρωτήσεις Β θέματα (επιλογής και δικαιολόγησης) στην ορμή και κρούση. Κάποιες από τις ερωτήσεις περιέχουν και γνώσεις της απλής αρμονικής ταλάντωσης.
Δείτε τις ερωτήσεις στο παρακάτω video.