Η στατική τριβή στην κίνηση ενός στερεού σώματος έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Υπάρχει μια δυσκολία στη σχεδίασή της, όπως επίσης και στην κατανόηση του έργου της και του ρυθμού με τον οποίο προσφέρει ή καταναλώνει ενέργεια.
Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε μια προσέγγιση στο θέμα της στατικής τριβής.