Οι χρονικοί ρυθμοί μεταβολής έχουν σαν ανεξάρτητη μεταβλητή το χρόνο t. Αυτοί συναντώνται κυρίως στη φυσική. Πολλές φορές ένας χρονικός ρυθμός μεταβολής ενός φυσικού μεγέθους, παριστάνει κάποιο άλλο φυσικό μέγεθος. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζουμε το δεύτερο μέγεθος την χρονική στιγμή που θέλουμε και βρίσκουμε το ρυθμό μεταβολής του πρώτου.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε μια γενική μαθηματική μελέτη για τον ρυθμό μεταβολής ενός μεγέθους, καθώς και κάποιους χρονικούς ρυθμούς μεταβολής που χρησιμοποιούνται στη φυσική.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.