Προτεινόμενα θέματα A λυκείου

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κριτήριο αξιολόγησης σ’ όλη την ύλη.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδου Σοφία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/05/2021

Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κινήσεις – Δυναμική.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδου Σοφία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/03/2021

Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: Θεωρία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μεθοδολογία στην κίνηση των σωμάτων με δυναμική και ενεργειακή προσέγγιση.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Βασίλης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/03/2020

Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κριτήριο αξιολόγησης σ’ όλη την ύλη.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδου Σοφία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/04/2017
Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κριτήριο αξιολόγησης σ’ όλη την ύλη.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδου Σοφία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/04/2019
Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.