Προτεινόμενα θέματα Β λυκείου

ΘΕΜΑ: Δ (Πρόβλημα)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συνδυαστική άσκηση στα κεφάλαια της κρούσης του ηλεκτρικού πεδίου και της κυκλικής κίνησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Βασίλης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/03/2020
Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: Δ (Πρόβλημα)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συνδυαστική άσκηση στα κεφάλαια της κρούσης του βαρυτικού πεδίου και της κυκλικής κίνησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Βασίλης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/05/2020
Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: Δ (Πρόβλημα)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Άσκηση στο κεφάλαιο Ορμή – Κρούσεις.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημητρίου Σπύρος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:28/02/2019
Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: Δ (Πρόβλημα)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Άσκηση στο κεφάλαιο Ορμή – Κρούσεις.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημητρίου Σπύρος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:21/11/2019
Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: Δ (Πρόβλημα)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Άσκηση στο κεφάλαιο Ορμή – Κρούσεις.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Βασίλης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:12/04/2018
Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κρούσεις – Καμπυλόγραμμες κινήσεις – Ηλεκτρικό πεδίο.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Βασίλης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/05/2021
Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κρούσεις- Καμπυλόγραμμες κινήσεις – Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Βασίλης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/03/2021
Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κριτήριο αξιολόγησης σ’ όλη την ύλη.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Βασίλης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/04/2018
Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κρούσεις – Καμπυλόγραμμες κινήσεις – Κινητική θεωρία αερίων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Βασίλης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/01/2018
Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.