Π όσοι πλανήτες βρίσκονται στο ηλιακό σύστημα; Πώς σχηματίστηκε ο Γαλαξίας;
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη γένεση του ηλιακού συστήματος, τους πλανήτες (τους Γήινους και τους Αεριώδεις Γίγαντες), τα φεγγάρια και τους αστεροειδείς.