Ποιοι είμαστε

Το ινστιτούτο φυσικής λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και είναι πλαισιωμένο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στα θέματα της έρευνας και της διδασκαλίας.
Ασχολούμαστε με την έρευνα σε θεωρητικό και πειραματικό επίπεδο καθώς και με τη διδασκαλία μαθημάτων φυσικής σε πανεπιστημιακό επίπεδο και σε μαθητές λυκείου.
Δραστηριοποιούμαστε επίσης στην έκδοση βιβλίων φυσικής, περιοδικών και στην προώθηση δημοσιεύσεων και επιστημονικών άρθρων.
Η ομάδα μας, αποτελείται από ειδικούς με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ειδίκευσης. Έχουμε μοναδικές μεθόδους διδασκαλίας στις οποίες παρουσιάζονται εύκολες τεχνικές, που βοηθούν στην έγκαιρη ολοκλήρωση του αναλυτικού προγράμματος και η εστίασή μας σε ζωτικούς τομείς της ύλης συνοδεύονται από καλά σχεδιασμένες δοκιμαστικές προσομοιώσεις. Τέλος, η τακτική αξιολόγηση των επιδόσεων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας στην τάξη, δίνει το μέτρο της βελτίωσης των μαθητών μας.
Επιπλέον, το Ινστιτούτο Φυσικής προσφέρει συμβουλές σταδιοδρομίας για αυτόν που θέλει να επιλέξει μια αντίστοιχη με τις δυνατότητές του καριέρα και παρέχει προετοιμασία και χρήσιμες πληροφορίες για διάφορες ανταγωνιστικές εξετάσεις φυσικής.

Ατρείδης Γιώργος
Δρ Αστροσωματιδιακής Φυσικής