Ο ι πρόσφατες ανακαλύψεις στην αστρονομία των ακτίνων γάμμα VHE (Very High Energy) επιτεύχθηκαν με επίγεια τηλεσκόπια Cherenkov. Όταν μια ακτινοβολία γάμμα πολύ υψηλής ενέργειας εισέρχεται στην ατμόσφαιρα, αλληλεπιδρά με τους πυρήνες που υπάρχουν σ’ αυτήν και παράγει καταιγισμούς δευτερογενών ηλεκτρονίων, ποζιτρονίων και φωτονίων. Κινούμενα στην ατμόσφαιρα με ταχύτητες μεγαλύτερες από την ταχύτητα του φωτός στον αέρα, τα ηλεκτρόνια και τα ποζιτρόνια εκπέμπουν μια δέσμη με γαλάζιο φως, που ονομάζεται ακτινοβολία Cherenkov.

Η τεχνική απεικόνισης της ατμοσφαιρικής ακτινοβολίας Cherenkov προτάθηκε για πρώτη φορά από τη συνεργασία Whipple στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανίχνευση του «άμεσου φωτός Cherenkov» έχει προταθεί και εφαρμόστηκε επιτυχώς για αρχικούς πυρήνες μεγάλου φορτίου όπως ο σίδηρος, όπου η ακτινοβολία Cherenkov ενισχύεται από τον παράγοντα Z2. Ενώ σε ένα τηλεσκόπιο των 100m2, ένας πυρήνας σιδήρου παράγει 1000 ανιχνευθέντα φωτόνια, ένα στοιχειώδες αρχικό φορτίο θα παρέχει το πολύ λίγα φωτόνια, όχι μακριά από τα επίπεδα θορύβου του νυκτερινού ουρανού.

Για περισσότερες πληροφορίες για το CTA πατήστε εδώ.