Προτεινόμενα θέματα Γ λυκείου

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κριτήριο αξιολόγησης
ΥΛΗ: Όλη η ύλη

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Γιώργος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/02/2022

Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κριτήριο αξιολόγησης
ΥΛΗ: Όλη η ύλη

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Γιώργος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/05/2021

Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κριτήριο αξιολόγησης
ΥΛΗ: Ηλεκτρομαγνητισμός – Κρούσεις – Ταλαντώσεις – Ρευστά σε κίνηση

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Γιώργος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/03/2021

Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κριτήριο αξιολόγησης
ΥΛΗ: Ηλεκτρομαγνητισμός – Κρούσεις – Ταλαντώσεις

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Γιώργος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2021

Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κριτήριο αξιολόγησης στην ύλη του Ηλεκτρομαγνητισμού
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Γιώργος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2020

Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: Μεθοδολογία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η στατική τριβή στη στροφική κίνηση
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Γιώργος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/04/2020

Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: Δ (Πρόβλημα)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συνδυαστικό θέμα στην ύλη του ηλεκτρομαγνητισμού της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής και της ορμής
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Γιώργος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/04/2020

Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: Β (Θεωρητικό με δικαιολόγηση)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συνδυαστικό θέμα στην ύλη των ταλαντώσεων και του ρευστού
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Γιώργος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/03/2020

Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: Ερωτήσεις Β θέμα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ερωτήσεις επιλογής με δικαιολόγηση στην ορμή και κρούση
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Γιώργος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/10/2019

Για να δείτε το video πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κριτήριο αξιολόγησης σ’ όλη την ύλη
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Γιώργος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/04/2019
Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κριτήριο αξιολόγησης σ’ όλη την ύλη
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Γιώργος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2018
Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κριτήριο αξιολόγησης σ’ όλη την ύλη
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Γιώργος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/04/2017
Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κριτήριο αξιολόγησης σ’ όλη την ύλη
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ατρείδης Γιώργος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/04/2016
Για να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ.